Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Publicaties

 • Wilo-EMUport CORE
  Wilo-EMUport CORE:
  Verstoppingsvrij transport van afvalwater

  WESTZAAN. Het aandeel aan vaste stoffen in het afvalwater van ziekenhuizen, winkelcentra, hotels of stations neemt in de vorm van luiers, lappen, kledingstukken, vochtige doekjes, etc. steeds verder toe.  Deze vaste stoffen in het afvalwater kunnen bij pompen voor aanzienlijke problemen zorgen en zelfs tot systeemuitval leiden. 17-11
 • Take a walk on The Innovation Avenue
  Wilt u volledig up-to-date zijn over de allernieuwste trends, ontwikkelingen en technologieën op het gebied van watertechnologie?
  Bezoek dan ‘The Innovation Avenue’ tijdens de Aquatech Amsterdam (31 oktober-3 november in de RAI), Hal 7 (stand nummer 07.520) op het Netherlands Water Pavilion. 03-11
 • KSB levert pompen voor Europa’s grootste afvalwaterproject
  KSB heeft de 21 hoofdpompen geleverd voor het grootste Europese afvalwaterproject van dit moment, het Emscher afvoerriool. De pompen worden ingezet in de twee nieuwe pompstations van de Emscher coöperatie in Bottrop en Gelsenkirchen. 16-10

Nieuws

 • Handen ineen voor onderzoek vismigratie Noordzeekanaal
  Acht regionale partners onderzoeken de komende jaren gezamenlijk de migratie van trek- en standvissen in en rondom het Noordzeekanaal. Gemalen, stuwen, dammen en sluizen vormen een barrière voor vissen, waardoor het bereiken van geschikte leefgebieden vaak onmogelijk is. 08-12
 • Methaanbubbels zijn gevolg én oorzaak van temperatuurstijging
  Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur worden er over de hele wereld steeds meer methaanbubbels gevormd. En het vrijkomen van methaan – een sterk broeikasgas – zorgt weer voor een verdere verhoging van de temperatuur: een vicieuze cirkel. 06-12
 • Waterschap Aa en Maas leidt burgers op tot dijkwacht
  Bij hoog water worden de dijken extra goed in de gaten gehouden. Dit wordt gedaan door dijkwachten. Voor het eerst heeft waterschap Aa en Maas burgers, veelal dijkbewoners, hiervoor opgeleid.  05-12
 • Beantwoording zienswijzen Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied
  Rijkswaterstaat heeft in oktober/november 2017 het ontwerp peilbesluit IJsselmeergebied en de MER ter inzage gelegd. Alle zienswijzen worden beantwoord. 04-12
 • Ruimte voor Levende Rivieren
  Sinds kort is de website LevendeRivieren.nl online. Op deze website presenteren zes organisaties die actief zijn in het rivierengebied de visie Ruimte voor Levende Rivieren. 01-12

PLATFORM DRINKWATER

Water wordt schaarser en drinkwater daarmee duurder. Denk en discussieer mee over de mogelijkheden in de toekomst om drinkwater betaalbaar te houden. Vind informatie over nieuwe en bestaande technieken, zoek en word gevonden in onze overzichtelijke database.

meer nieuws

30-11-2017 | Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis
29-11-2017 | Waterinnovatieprijs 2017 uitgereikt
28-11-2017 | Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie
27-11-2017 | Start verwijdering oeverbescherming Dinkel op drie proeflocaties
24-11-2017 | Boeren met bodem en water van start
22-11-2017 | Plastic vangen met bellen: een pilot in de IJssel
21-11-2017 | Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte
20-11-2017 | Nieuwe meettechniek verbetert aanpak dijkverbetering
17-11-2017 | Veel steun op VN klimaattop voor nieuw in Nederland gevestigd klimaatcentrum
15-11-2017 | Dode bomen zijn kraamkamers onder water
14-11-2017 | Zenderonderzoek schieraal Noordzeekanaal
13-11-2017 | Biodiversiteit hoger door rivierverruimende maatregelen
09-11-2017 | Iets minder plastic in stormvogelmagen
08-11-2017 | Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 bekend
07-11-2017 | Strandsuppletie Texel Zuidwest wordt hervat
06-11-2017 | Steeds meer grondstoffen terug te winnen uit rioolwater
03-11-2017 | Samenwerkingsovereenkomst Atlas Bestrijdingsmiddelen Oppervlaktewater
02-11-2017 | Ministeries en waterschappen willen waterbeheer wereldwijd verbeteren
01-11-2017 | Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater verschenen
31-10-2017 | 115 inzendingen maken kans op de Waterinnovatieprijs 2017
30-10-2017 | Werk aan waterveiligheid nooit klaar
26-10-2017 | Jonge talenten denken mee over voorkomen wateroverlast
25-10-2017 | Laatste editie van ‘De Kracht van Water’
24-10-2017 | Zandsuppleties Waddeneilanden deels stilgelegd
23-10-2017 | Landelijke Actiedag Handhaving gewaardeerd door glastuinbouwers
19-10-2017 | Eerste gekweekte stekelroggen uitgezet in Oosterschelde
17-10-2017 | Trintelzand: een gebied vol leven
13-10-2017 | Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
11-10-2017 | Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie.
06-10-2017 | Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat tekenen overeenkomst voor 7500 hectare riviernatuur
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV